Elteknik Serverrum Conceptentreprenør >Solcelleanlæg Om Bjerne Jensen A/S KontaktSolcelleanlæg til landbrug og erhvervsvirksomheder - med store økonomiske fordele

Bjerne Jensen A/S tilbyder komplet rådgivning og projektering af solcelleanlæg til landbrug og erhverv. Vi har stor erfaring med opsætning af anlæg og har oparbejdet en elmæssig ekspertise specielt for netop denne type anlæg. Under energiselskabet, Energi Fyn, har Bjerne Jensen A/S idriftsat et af de første storanlæg i landbruget hos den fynske svineproducent Peder Jonasson. Læs artiklen om projektet her.

Bjerne Jensen A/S er en sikker og stabil leverandør af solcelleanlæg, som udelukkende arbejder sammen med anerkendte producenter. Vi udarbejder konkrete løsningsforslag, som tilpasses individuelle behov hos landbrug og erhvervsvirksomheder.

Bjerne Jensen A/S tilbyder et gratis konsulentbesøg
Inden man påtænker sig en investering af et solcelleanlæg, er der en lang række faktorer, som skal vurderes. Bjerne Jensen A/S tilbyder derfor et uforpligtende konsulentbesøg, hvor muligheder og udfordringer drøftes. Kontakt Kristian Spodsberg på tlf. 66 11 28 02 eller mail: ks@bjernejensen-as.dk.

 

Bjerne Jensen A/S tilbyder:

 • Komplet rådgivning og projektering af anlæg
 • Elinstallation
 • Montage af paneler
 • Komplet vejledning og tegningsmateriel ved selvmontage af skinnesystem og paneler
 • Rådgivning i forhold til forsikringsbetingelser med stor vægt på transientbeskyttelse og forebyggelse for dette
 • Kvalitetstest, ydelsestest og SKS-test ved aflevering af anlæg

  Bjerne Jensen A/S udarbejder et konkret løsningsforslag, som er tilpasset det enkelte landbrug eller virksomhed.

 

     

Store økonomiske fordele ved solcelleanlæg for landbrug og erhvervsvirksomheder
Med det nye energiforlig inkl. justeringer d. 20. marts 2013, er det blevet økonomisk attraktivt for erhvervsvirksomheder at investere i solcelleanlæg. Hvor man tidligere kun har kunnet opnå en nettomålerordning baseret på sit aktuelle forbrug og dermed en typisk afregningspris for en storforbruger på 70-80 øre kan man i dag opnå en langt højere afregningspris.

Man kan som virksomhed opnå 130 øre pr. producerende kWh i en ti-årig periode.

Efter den ti-årige periode falder prisen til markedsprisen, hvilket pt. vil være 50-60 øre. Men med en investering med en tilbagebetalingstid på ca. 7 år og en attraktiv afskrivningsordning vil man opnå en rigtig god investering på et anlæg som typisk har en levetid på ca. 15 år for inverteren og 25 år for paneler.

 


     

Vælg leverandør med omhu
Landbrug og andre virksomheder har typisk store tagflader og dermed mulighed for en investering i store anlæg fra 500.000 kr. og opefter. Derfor er det vigtigt at vælge en leverandør, som også eksisterer i fremtiden. Desværre har vi allerede indenfor det sidste halve år, efter at det nye energiforlig faldt på plads og private solcelleanlæg ikke længere var attraktivt, set en lang række konkurser i firmaer kun specialiseret i solceller.

Den næste bølge for landbrug og erhverv vil med alt sandsynlighed kun være gældende i 2013, da afregningsprisen allerede for nyetableret anlæg i 2014 vil have en ændret afregningspris fra 130 øre til 116 øre. Og netop derfor vil branchen ikke være kontinuerlig, men ændre sig de kommende år. Vælg derfor en leverandør, som også satser på andre dele end netop solceller. Bjerne Jensen A/S er et velkonsolideret firma med en kreditvurdering på AAA.
Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Soliditets kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Soliditets database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Bjerne Jensen A/S er bygget op med mange forretningsområder, og kan derfor modstå en eventuel afmatning i det enkelte område.

Lange garantier
På solcelleanlæg tilbydes lange garantier, derfor er det meget vigtig, at man har tillid til, at sin leverandør kan opretholde denne garanti også om 10 år.

Valg af fabrikat

Bjerne Jensen A/S arbejder udelukkende sammen med anerkendte producenter. Der gås ikke på kompromis med vores producenter og leverandører, da kvalitet hænger sammen med anlæggets ydelse. Endvidere ligger vi meget stor vægt på både garantiforpligtelse og leverandørsikkerhed bl.a. i forbindelse med ekstrakøb eller reservedele, da tid er en faktor både ved opførelsen af anlægget, men også en faktor under selve produktionen. Og tid koster penge og dermed tab.

 

 

 

Gratis konsulentbesøg
Inden man påtænker sig en investering af et solcelleanlæg, er der en lang række faktorer som spiller ind. Bjerne Jensen A/S tilbyder derfor et uforpligtende besøg, hvor de forskellige muligheder drøftes igennem.

 • Er det en økonomisk fordel for virksomheden?
 • Hvor stort et anlæg er der mulighed for?
 • Hvad kan virksomheden selv foretage for at gøre investeringen endnu mere fordelagtig
 • Hvad skal virksomheden være særlig opmærksom på ved valg af løsning?

Et uforpligtende konsulentbesøg kan aftales med Kristian Spodsberg på tlf. 66 11 28 02 eller mail: ks@bjernejensen-as.dk.


     
Bjerne Jensen A/S • Hans Egedes Vej 10 • DK-5210 Odense NV • tlf. +45 66 11 28 02 • fax +45 66 11 18 38 • mail: info@bjernejensen-as.dk