Datacenter

Bjerne Jensen AS tilbyder en række ydelser til serverrum, både hos erhvervsvirksomheder og datacentre.

Tillid tæller 24/7

El-installation til datacentre og erhverv

Bjerne Jensen AS tilbyder en række ydelser til serverrum, både hos erhvervsvirksomheder og datacentre. Ydelserne er baseret på stor erfaring og know how på netop dette felt.

Som elinstallatører er en af vores forcer, at vi sikrer det eltekniske fundament i jeres serverrumsløsninger. Vi arbejder ud fra den filosofi, at det eltekniske er så afgørende for konceptet, at det skal gennemarbejdes i mindste detalje.

En anden force er, at vi har stor erfaring med at arbejde på tværs af faggrænser. Elforsyning, brandsikring og køl m.m. bliver set og koordineret som en samlet løsning.

Hvad er afgørende for jeres serverrum?

 • En kontinuerlig strømforsyning – Redundant UPS-anlæg til forsyningen.
 • Jeres UPS-anlæg skal være suppleret med en generator, så man ikke kun har kapacitet i en nedlukningsfase, men kan oprette den fulde drift uanset hvad.
 • Et komplet samspil mellem forsyningsdelen og distributionen af strømmen ud til den enkelte komponent.
 • Et driftssikkert køleanlæg med stor fokus på energibesparelse og eventuelt redundant drift.
 • Et brandsikret rum med automatisk slukning af udstyr.
 • Et korrekt valg af de fysiske rammer, herunder belysning, gulve og lofter.
 • Et korrekt valg af rackskab og de tilkøbsmuligheder, der findes på dette marked.

Dimensionering af UPS-anlæg med fokus på stabil strømforsyning

Hos Bjerne Jensen AS tilbyder vi en grundig gennemgang af jeres installation, så I får afklaret flere vigtige forhold:

 • Behovs analyse i forhold til fremtidig vækst.
 • Dimensionering og valg af UPS type.
 • Økonomi omkring UPS installation.
 • Planlægning af UPS installation – sikring af virksomhedens drift.
 • Drift & Vedligehold med serviceaftale.
 • Dette bliver til en kundetilpasset løsning som matcher virksomhedens strategi.

Fordele ved UPS-anlæg

 • Kan opbygges som redundant anlæg, svigter den ene, overtager den anden distributionen af strømmen.
 • Forhindrer fejl på udstyr ved svigt af nettet.
 • Gør strømmen stabil. I det offentlige net kan der opstå overspændinger fra eksempelvis tordenvejr. Disse sorterer UPS-anlægget fra, så udstyret ikke bliver beskadiget.
 • Opretholder spændingen ved nedbrud af nettet og fortsætter, indtil en eventuel generator er koblet ind.
 • Kan give besked til server for korrekt nedlukning af udstyret, hvis der er nedbrud af nettet i længere tid.

Generatoranlæg og nødstrømsanlæg fra 2 kVA til flere 1000 kVA fra en af landets stærkeste leverandører

Alle generatoranlæg kan leveres som enten stationære, mobile eller indbyggede generatoranlæg, så anlægget lever op til netop jeres krav og behov for nødstrøm. Alle generatoranlæg er opbygget med en velrenommeret dieselmotor og generator, som opfylder de strengeste krav til kvalitet og driftsikkerhed for nødstrøm.

Som erfarne elektrikere og tavlebyggere kan vi skræddersy en komplet løsning med forsyningstavle, UPS-anlæg og generator, hvor vi prioriterer samspillet højt. Ønsker I en endnu højere sikkerhed på strømforsyning, kan det i visse tilfælde være nødvendigt at supplere UPS-anlæg med en generator.

Fordele ved generatoranlæg

 • Med en generator kan I opretholde strømforsyningen. UPS-anlægget alene sørger kun for en kontrolleret nedlukning af systemet.
 • I tilfælde af netsvigt vil UPS-anlægget tage over, og generatoren vil få signal om at starte op.
 • Inden for meget kort tid er generatoren i gang og reguleret ind, så den passer med den strøm, der er fra UPS-anlægget.
 • Generatoren tager over og kan nu opretholde en fortsat kontinuerlig strømforsyning.
 • Når netforsyningen er tilbage og er målt stabil, hjælper UPS-anlægget med at få bypasset forsyningen, så anlægget kommer tilbage til normal drift.
 • Alle disse steps udføres uden at påvirke jeres udstyr.

Vores produktprogram af generatoranlæg og nødstrømsanlæg omfatter

 • Manuelle generatoranlæg og nødstrømsanlæg.
 • Generatoranlæg og nødstrømsanlæg med automatisk opstart til nødstrøm.
 • Generatoranlæg og nødstrømsanlæg for synkronisering til nettet.
 • Åbne generatoranlæg og nødstrømsanlæg til nødstrøm.
 • Generatoranlæg og nødstrømsanlæg indbygget i støjdæmpende pladejernshuse eller containere.

Få et optimalt organiseret rum, hvor rackskabe og strømudtag er korrekt placeret fra starten

Hos Bjerne Jensen AS har vi stor ekspertise og erfaring med at organisere rackskabe og strømudtag i jeres serverrum. Det giver jer sikkerhed for en optimal indretning.

Det er en god idé at overveje

 • Ønsker du faste stik placeret på vægge tæt på rackskabene?
 • Ønsker du stikkene gemt væk under edb-gulvet?
 • Ønsker du at placere en strømskinne med en række udtag over sine rackskabe?
 • Hvordan vurder du belastningen af udstyret nu og i fremtiden?

Alle parametre kan være lige rigtige. Men vi fokuserer på at finde den løsning, der giver jer den største fleksibilitet nu og på sigt.

Lad os sikre jeres datainstallation – med forebyggende eftersyn og hurtig udrykning

Tegn en fast aftale med os og få både forebyggende serviceeftersyn på netværket – plus hurtig og effektiv hjælp ved akutte fejl. Vi er specialister inden for datainstallationer, både strukturerede kabelsystemer og dataelektronik.

Datainstallationen er jeres livsnerve

Datainstallationen er livsnerven i de fleste virksomheder. Jeres datainstallation skal matche jeres behov med største præcision, for et ustabilt net kan få katastrofale konsekvenser for jeres arbejde – både produktionsmæssigt og økonomisk.

Hos Bjerne Jensen AS holder vi os konstant opdateret for at tilbyde optimale it-løsninger til erhvervsvirksomheder. En stærk og aktuel viden er en essentiel del af vores arbejde og de løsninger, vi tilbyder og servicerer. Vi er specielt uddannet i datainstallationer og servicering af hubs, switches og routere.

Bjerne Jensen AS er certificeret PANDUIT installatør (PCI). Vi er også autoriseret i design og installation af PANDUIT Pan-Net Network Kablings System, der er dækket af Certification Plus System Warranty programmet.

Har din virksomhed særlige krav eller ønsker?

Kontakt os, hvis I har brug for eksempelvis

 • Elektronisk energiopsamling. Det giver mulighed for at fakturere strømforbruget videre til de kunder, som lejer sig ind.
 • Specielbyggede strømbokse med de stik, som der måtte være behov for.
 • Specielle fiber-føringsveje.

Få 24 timers døgnvagt alle ugens dage

En af vores helt store forcer er, at vi tilbyder service 24-7 – alle årets dage. Det giver jer lynhurtig hjælp, hvis der opstår fejl på elnettet.

Vi er ikke afhængige af underleverandører, men kan rykke ud med vores egne folk med det samme.
Vi tilbyder 24 timers serviceordning til alle vores kunder.
Din virksomhed skal ikke tegne en ekstra kontrakt til mange penge for at få adgang til denne service.

Døgnservice: Kontakt Bjerne Jensen AS på vagttelefon
(+45) 66 11 28 02

Kundereferencer