Elteknik

Hos Bjerne Jensen AS er vi et hold af erfarne elektrikere med dyb kompetence i tekniske installationer og serviceydelser, primært til erhvervslivet.

Elteknik for erhverv

Hos Bjerne Jensen AS er vi et hold af erfarne elektrikere med dyb kompetence i tekniske installationer og serviceydelser, primært til erhvervslivet.

Vores fokus på erhverv har givet os indsigt i mange brancher, og vi arbejder lige seriøst med både store og små opgaver.

Energioptimering af el

Energioptimering af el er en naturlig del af vores tankesæt, og her kan være store besparelser at hente. Det ser vi på både i projekteringsfasen og i den daglige drift.

Serviceelektrikere sikrer driften

Vi har en velorganiseret serviceafdeling, og vores serviceelektrikere rykker dagligt ud til nogle af Danmarks store industrivirksomheder, diverse institutioner, gartnerianlæg og privatkunder.

Vi samarbejder med en række hovedentreprenører ved både større og mindre byggerier.

Fagintrepriser, hovedentrepriser eller totalprojektering – få en gennemarbejdet løsning
Vi har specialiseret os inden for erhvervsbyggeri – herunder butikscentre, kontorejendomme og større lagerbyggerier.

Det sikrer dig en erfaringstung leverandør, der udfører totalprojektering med sikker hånd.

Vores erfaring med entrepriser giver flere fordele

  • Design af løsninger sker i samråd med bygherre.
  • Løsningerne matcher færdigprojekterede løsninger fra rådgiver – både i udførelsen og i pris.
  • Vi leverer et komplet tegningsmateriel i AutoCad, så både bygherre, arkitekt og byggeledelsen kan danne et overblik over projektet.
  • I får kvalitetssikring og fuldt opdaterede tegninger i AutoCad efter afsluttet projekt.

Tavler, styretavler, PLC styretavler – spørg eksperten

Vi producerer alle typer tavler, herunder tavler til industri, gruppetavler til bolig, PLC styretavler til industrivirksomheder og styretavler for intelligente bygningsinstallation.

Kontakt os og få et kvalificeret bud på din opgave.

Kundereferencer