Menu

Persondatapolitik

For Bjerne Jensen A/S

1. Generelt

Denne Persondatapolitik (”Politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et kunde- eller medarbejderforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne Politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, som du ikke kan acceptere. På www.bjernejensen-as.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.

2. Dataansvarlig
Den dataansvarlige Virksomhed for behandling af dine personoplysninger er:

Bjerne Jensen A/S
Hans Egedes Vej 10
5210 Odense NV
+45 66 11 28 02
info@bjernejensen-as.dk
Cvr. nr.: 78 83 92 28
(Herefter ”Virksomheden”)

Fra og med d. 25. maj 2018 blev reglerne for behandling af personlige oplysninger i EU skærpet. I den sammenhæng har vi implementeret en række foranstaltninger og procedurer i overensstemmelse med persondataforordningen (GDPR). Nærværende politik indeholder guidelines og retningslinjer for, hvordan vi håndterer persondata internt såvel som eksternt i virksomheden.

Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til HR-afdelingen: HR@bjernejensen-as.dk.

3. Definitioner
Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger
Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

Databehandler
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Behandling
Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af Personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Virksomheden.

Særlige Kategorier af Personoplysninger
Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven), vedtaget den 17. maj 2018.

4. Formål med Behandlingen af dine Personoplysninger
Afhængig af om du er kunde, samarbejdspartner eller medarbejder hos os, eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtet til at behandle dine Personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som Bjerne Jensen A/S. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle køb af ydelser eller varer hos os, og/eller når vi skal administrere dine oplysning som medarbejder hos os. Det kan også være i forbindelse med vores markedsføring over for dig.

5. De personoplysninger, som vi behandler om dig
Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

Når du er kunde hos os, indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig:
Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse

Når du er medarbejder hos os, indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig:
Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, cpr.nr., registrerings- og kontonummer, CV-oplysninger, information om nærmeste pårørende.

Når du besøger vores hjemmeside og klikker dig rundt på siden, indsamler vi din IP-adresse.

Vi indsamler som udgangspunkt ingen Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig, men i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for behandlingen af dine forhold, vil vi indhente de nødvendige oplysninger. Der kan desuden forekomme enkelte ansættelseskontrakter hvor fagforeningstilhørsforhold fremgår af de blanketter vores faglige organisationer anvender. Disse slettes løbende og det vil ikke fremgå af nye indgåede kontrakter.

6. Cookies
På vores hjemmeside anvendes cookies, som gør det muligt at indsamle relevante oplysninger om sidens brugere til forbedring af siden og dennes indhold.

Hvad er cookies og hvorfor anvendes de?
Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, smartphone eller lignende når du besøger et websted og har til formål at genkende den, huske dine indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer specifikt til dig. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Ved indsamling af oplysninger om antallet af brugere samt trafikken på siden, åbner det muligheder for at få hjemmesiden til at fungere, lette brugen af den og ikke mindst målrette markedsføring til sidens brugere.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Der anvendes følgende cookies: Google, Facebook, Linkedin, Hotjar.
Cookies bliver gemt i 30 dage og slettes derefter automatisk på din computer. Vær dog opmærksom på at besøges hjemmesiden igen inden for 30 dage, så vil perioden blive fornyet.

Slet eller slå cookies fra i browseren
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles disse oplysninger, har du til hver en tid mulighed for at slette dine cookies og fremadrettet undlade at bruge websitet. Du kan også afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal blot være opmærksom på, at hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig, optræde hyppigere, og din færden på internettet vil gøres unødig besværlig. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan det gøres afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Har du spørgsmål relateret til brugen af cookies på vores hjemmeside, er du velkommen til at kontakte vores eksterne partner: OnlinePlus, telefon 70 22 11 44 eller e-mail info@onlineplus.dk.

7. Sådan behandler vi dine Personoplysninger
Helt konkret bruger vi dine Personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er kunde eller medarbejder hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.

Er du kunde hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:
• fremsende evt. ordrebekræftelser til dig
• svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger
• kunne udføre dine ordrer
• kunne håndtere administration af kundeforholdet til dig f.eks. fremsendelse af faktura eller kontoudtog

Er du medarbejder hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:
• kunne administrere vores aftale om ansættelse f.eks. udfærdigelse af kontrakt og udbetaling af løn
• kunne sende dig nødvendig information om dit ansættelsesforhold
• kunne dokumentere dine erfaringer i form af CV-informationer og diverse uddannelses- og kursusbeviser

Er du samarbejdspartner hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:
• kunne honorere den aftale vi har med dig

Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine Personoplysninger til at
• udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside
• optimere vores hjemmesides indretning

8. Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?
Når du bliver kunde hos os, bliver ansat hos os eller indgår en anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige Personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige Personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for Behandling af dine Personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige Personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige Personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger

Vi har en legitim interesse i at behandle dine Personoplysninger (dit navn og din e-mail adresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde produkter og tjenesteydelser, der bedre opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af kunder, køb, brug af hjemmesiden, m.v.

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle Personoplysninger om dig.

Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

Det kan være til brug for at opfylde vores forpligtelse over for myndighederne om opbevaring af oplysninger om medarbejderforholdet i min. 5 år jf. Regnskabsloven.

Det kan være til brug for dokumentation i forbindelse med personale – og arbejdsskadesager, hvor vi bl.a. skal være i stand til at dokumentere dit tilhørsforhold på et givet tidspunkt.

Det kan være ved at udveksle oplysning til pensionsselskaber for at honorere vores aftale med dig.

Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige Personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6.

Det kan være til brug for at kunne dokumentere dine kompetencer og erfaring i forbindelse med deltagelse i licitationer og andre kunderettede opgaver, som vi enten skal udføre eller som vi har udført.

Det kan være til brug for udviklingsplanlægning for dig som medarbejder.

Det kan være til brug for indhentning af sikkerhedsgodkendelser og andre tilladelser.

Såfremt du afgiver eller har afgivet Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) til os, fx oplysninger om dit helbred, så er grundlaget for vores Behandling Persondataforordningens artikel 9, stk. b og h, hvor vi bruger oplysningerne i forbindelse med håndtering af sygefravær (mulighedserklæringer) og arbejdsskadeforløb.

9. Deling af dine Personoplysninger
Vi kan dele dine Personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

10. Deling af dine oplysninger med modtagere uden for EU/EØS
Vi overfører ikke oplysninger til en modtager i et tredjeland.

11. Opbevaring og sletning af dine Personoplysninger
Vi opbevarer dine Personoplysninger efter nedenstående regler:

• Er du privatkunde hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til minimum 5 år efter det senest udførte projekt/opgave for dig af hensyn til lovgivningen. Såfremt der er igangværende sager, som vedrører projektet/opgaven, er opbevaringen længere og strækker sig til at nævnte sag kan betragtes som værende endeligt afsluttet.

• Er du erhvervskunde hos os: I det omfang det kan lægges til grund, at der alene foretages registrering af erhvervsmæssige kontaktoplysninger, er disse ikke omfattet af Persondataforordningen. Oplysningerne skal dog i nødvendigt omfang ajourføres.

• Er du medarbejder hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til minimum 5 år efter ansættelsesforholdets udløb af hensyn til lovgivningen. Såfremt der er en igangværende personale- eller arbejdsskadessag, er opbevaringen længere og strækker sig til at nævnte sag kan betragtes som værende endeligt afsluttet.

12. Dine rettigheder
Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de Personoplysninger, som vi behandler om dig, Ved at skrive til os (se vores adresse under pkt. 2 – Dataansvarlig) eller maile til HR@bjernejsenen-as.dk, kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

Berigtigelse og sletning
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende Behandling, sletning eller blokering af de Personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi, af en eller anden grund, ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Begrænsning af Behandling
Du har, under særlige omstændigheder, ret til at få begrænset Behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger.

Dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine Personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

Indsigelsesret
Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor Behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis Behandlingen af dine Personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til HR@bjernejensen-as.dk.Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

Du kan skrive til HR@bjernejensen-as.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

13. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive Personoplysninger
Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de Personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, honorere vores aftale med dig i et ansættelsesforhold etc.

14. Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler Personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores Behandling af Personoplysninger til Databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

15. Klage til tilsynsmyndighed
Hvis du er utilfreds med vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

16. Opdatering af denne Politik
Virksomheden er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af Personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken.

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende Politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Denne Politik er seneste opdateret 29.10.2021